Homepage

KlimaatNerds

“Wij geloven niet in klimaatstakers maar in klimaatwerkers.”

KlimaatNerds zet zich in voor een duurzame maatschappij door opdrachtgevers te ondersteunen met werkkrachten. Wij noemen dit ook wel “klimaatkrachten”. Ons team bestaat uit studenten die intrinsiek gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzaam Nederland.

Duurzaamheid is voor ons geen product maar een noodzakelijkheid. Duurzaamheid gaat voor ons over klimaat en milieu. Kostenbesparing zien wij als een mooie incentive voor gewoon goed menselijk gedrag en respect voor onze samenleving. Bij ieder project werken wij vanuit het concept: “van bewustwording naar bewust doen”. Wij werken voor het bedrijfsleven en de overheid.

“Wij geloven dat de essentie van duurzaamheid een mooiere en betere wereld is!”

Kritisch

Wij zijn alert op verbeteringen en instaat om heldere feedback te geven. Ook zijn we kritisch t.o.v. de projecten die we aangeboden krijgen.

Flexibel

Wij zijn actief binnen en buiten de gebruikelijke werktijden en zijn niet locatie gebonden. We zijn instaat de inzet van onze klimaat krachten op te schalen waar nodig.

Actief

We gaan voor optimaal resultaat en doen wat daarvoor nodig is.